Voor huisartsen

Uitleg over Unilabs Online voor huisartsen

Unilabs Online is een initiatief van Unilabs, de toonaangevende Europese leverancier van diagnostische diensten. De laboratoria van Saltro en Medlon zijn onderdeel van Unilabs: innovatieve diagnostische centra die door middel van laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en advies, zorgverleners in eerste en tweede lijn ondersteunen bij het bieden van de beste zorg aan cliënten/patiënten.

Zelfregie voor patiënten

De samenleving verandert en mensen nemen steeds meer zelf de regie over hun eigen gezondheid in handen. Ook bij het aantonen of uitsluiten van een soa. Er is een wildgroei aan soa-testen op internet. Veel van deze testen zijn goedkope zelftesten waarbij de cliënt de uitslag thuis af kan lezen. De kwaliteit van dit soort testen is onbetrouwbaar. Er zijn echter veel mensen die zich discreet op een soa willen laten testen. Om de soa zorg in Nederland te verbeteren, vinden wij het belangrijk om een alternatief te bieden voor cliënten die – om welke reden dan ook – niet naar de huisarts willen. Unilabs heeft de website directlabonline.nl/soa ontwikkeld, waarbij cliënten een betrouwbare en kwalitatief goede soa-test zelf kunnen bestellen.

Hoe werkt de soa-test van Unilabs Online?

Via deze website hebben cliënten direct toegang tot soa-laboratoriumtesten voor chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis en hepatitis B. Laboratoriumtesten zijn in vergelijking met zelf- of thuistests wel betrouwbaar. Het laboratorium van Saltro is ISO geaccrediteerd en voldoet aan alle kwaliteitseisen. De soa-testen van Unilabs Online zijn exact dezelfde testen die u als huisarts aanvraagt bij een laboratorium. Een cliënt koopt dus eigenlijk een test die precies dezelfde is als bij de huisarts. Het enige verschil is dat hij het materiaal zelf, op een plaats waar hij zich prettig voelt, afneemt. Of, op eigen initiatief, bloed laat afnemen bij een Saltro locatie. Het onderzoek wordt gedaan in ons laboratorium. De uitslag koppelen we aan de cliënt terug via een beveiligd online uitslagenportaal. Indien nodig, kan de cliënt de uitslag printen en meenemen naar een huisarts voor eventuele behandeling.

Betrouwbaar alternatief

Op welke soa getest moet worden is niet voor iedereen hetzelfde. Daarom bevat de website een soa-testwijzer waarmee we via een triagevragenlijst de cliënt adviseren. Aan de hand van de uitkomst van de triage adviseren we een specifiek pakket van soa-testen. De triagevragenlijst en het advies sluiten aan op de NHG-Standaard ‘Het soa-consult’ en de werkwijze van de GGD.

Unilabs Online geeft goede informatie

Naast de triagevragenlijst informeren we cliënten zo goed mogelijk via deze website. Zo geeft Unilabs Online meer informatie over soa's en informeren we cliënten over het belang van behandeling bij een positieve uitslag. Omdat deze onlinetest precies hetzelfde is als de test die u aan zou vragen bij een laboratorium, kunt u met de uitgeprinte uitslag van een cliënt direct overgaan tot behandeling. Dubbele diagnostiek wordt hierdoor voorkomen. Zo dragen we bij aan ons streven ‘zinnig en zuinig’.

Verder geven we heldere instructies, zodat de soa-test goed afgenomen wordt. Bovendien sturen we bij de cliënt aan om seks/ex-partner(s) op de hoogte te stellen met de anonieme partnerwaarschuwing van Unilabs Online.

Samen met huisartsen

Samen met enkele huisartsen uit Utrecht stad en de GGD Utrecht heeft Saltro in 2013 een pilot uitgevoerd met het aanbieden van een soa-zelftest onder jongeren. Van daaruit is het initiatief ontstaan om een betrouwbaar alternatief te bieden aan mensen die zich zorgen maken over het oplopen van een soa, maar daar niet mee naar de huisarts willen of durven. Voor het ontwikkelen van deze website hebben we advies ingewonnen van huisartsen, consumenten, arts-microbiologen en de GGD. Samen met diverse professionals heeft Saltro de eerste stap gezet in het verbeteren van de soa zorg.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Unilabs en/of Unilabs Online? Neem dan gerust contact met ons op. We hebben drie kundige arts-microbiologen in dienst die voor inhoudelijke vragen op werkdagen bereikbaar zijn.

Over Unilabs, Saltro en Medlon

Unilabs Online is een initiatief van Unilabs, de toonaangevende Europese leverancier van diagnostische diensten. De laboratoria van Saltro en Medlon zijn onderdeel van Unilabs.

Saltro is een innovatief diagnostisch centrum voor en door huisartsen. Naast laboratoriumonderzoek voert Saltro functieonderzoeken uit zoals ECG’s, echo’s en longfunctiemetingen. Bovendien verzorgt Saltro de controles, dosering en begeleiding van trombosedienstpatiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. De strategie is gericht op innovatie en samenwerking met zowel de eerste als de tweede lijn. Saltro investeert in de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en innovaties die decentralisatie van het laboratorium mogelijk maken (POCT) ter ondersteuning van transmurale zorg. Daarnaast past Saltro e-Health oplossingen toe, waarbij het stimuleren en faciliteren van zelfmanagement en veilige kennisoverdracht centraal staan. Op deze wijze streeft Saltro ernaar de zorg voor de patiënt beter, goedkoper en toegankelijker te maken. Met 200 locaties en meer dan 600 medewerkers behoort Saltro tot de grootste diagnostische centra van Nederland.

Medlon is het laboratorium dat medische diagnostiek levert van bloedafname tot uitslag voor patiënten van huisartsen, specialisten en organisaties als Arbodiensten, Healthcare, etc. Sinds april 2018 is Medlon onderdeel van Unilabs waardoor Medlon nog meer mogelijkheden heeft op gebied van innovatie en onderzoek. De dienstverlening voor Unilabs Antistollingszorg wordt uitgevoerd door Medlon BV evenals de dienstverlening voor Unilabs Eerstelijnsdiagnostiek. Verder heeft Medlon een eigen trombosedienst met doseeradviseurs en schoolt Medlon patiënten tot zelf meten en zelf doseren.

De UnilabsOnline soa-zelftest voldoet aan de criteria

SOA Aids Nederland waarschuwt voor zelftesten en heeft zes criteria opgesteld waaraan een soa-zelftest moet voldoen. De soa testen van Unilabs Online voldoen aan deze criteria.

Zelfregie voor patiënten

De samenleving verandert en mensen nemen steeds meer zelf de regie over hun eigen gezondheid in handen. Ook bij het aantonen of uitsluiten van een soa. Er is een wildgroei aan soa-testen op internet. Veel van deze testen zijn goedkope zelftesten waarbij de cliënt de uitslag thuis af kan lezen. De kwaliteit van dit soort testen is onbetrouwbaar. Saltro vindt dat cliënten het beste af zijn bij de huisarts of bij de GGD voor soa-testen. Er zijn echter veel mensen die zich liever discreet op een soa laten testen. Om de soa zorg in Nederland te verbeteren, vinden wij het belangrijk om een alternatief te bieden voor cliënten die – om welke reden dan ook – niet naar de huisarts willen. Unilabs Online heeft de website directlabonline.nl/soa ontwikkeld, waarbij cliënten een betrouwbare en kwalitatief goede soa-test zelf kunnen bestellen.

Hoe werkt de soa-test van Unilabs Online?

Via deze website hebben cliënten direct toegang tot soa-laboratoriumtesten voor chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis en hepatitis B. Laboratoriumtesten zijn in vergelijking met zelf- of thuistests wel betrouwbaar. Het laboratorium van Saltro is ISO geaccrediteerd en voldoet aan alle kwaliteitseisen. De soa-testen van Unilabs Online zijn exact dezelfde testen die u als huisarts aanvraagt bij een laboratorium. Een cliënt koopt dus eigenlijk een test die precies dezelfde is als bij de huisarts. Het enige verschil is dat hij het materiaal zelf, op een plaats waar hij zich prettig voelt, afneemt. Of, op eigen initiatief, bloed laat afnemen bij een Saltro locatie. Het onderzoek wordt gedaan in ons laboratorium. De uitslag koppelen we aan de cliënt terug via een beveiligd online uitslagenportaal. Indien nodig, kan de cliënt de uitslag printen en meenemen naar een huisarts voor eventuele behandeling.

Betrouwbaar alternatief

Op welke soa getest moet worden is niet voor iedereen hetzelfde. Daarom bevat de website een soa-testwijzer waarmee we via een triagevragenlijst de cliënt adviseren. Aan de hand van de uitkomst van de triage adviseren we een specifiek pakket van soa-testen. De triagevragenlijst en het advies sluiten aan op de NHG-Standaard ‘Het soa-consult’ en de werkwijze van de GGD.

Saltro geeft goede informatie

Naast de triagevragenlijst informeren we cliënten zo goed mogelijk via deze website. Zo geeft Saltro meer informatie over soa's en informeren we cliënten over het belang van behandeling bij een positieve uitslag. Omdat deze onlinetest precies hetzelfde is als de test die u aan zou vragen bij een laboratorium, kunt u met de uitgeprinte uitslag van een cliënt direct overgaan tot behandeling. Dubbele diagnostiek wordt hierdoor voorkomen. Zo dragen we bij aan ons streven ‘zinnig en zuinig’.

Verder geven we heldere instructies, zodat de soa-test goed afgenomen wordt. Bovendien sturen we bij de cliënt aan om seks/ex-partner(s) op de hoogte te stellen met de anonieme partnerwaarschuwing van Unilabs Online.

Samen met huisartsen

Samen met enkele huisartsen uit Utrecht stad en de GGD Utrecht heeft Saltro in 2013 een pilot uitgevoerd met het aanbieden van een soa-zelftest onder jongeren. Van daaruit is het initiatief ontstaan om een betrouwbaar alternatief te bieden aan mensen die zich zorgen maken over het oplopen van een soa, maar daar niet mee naar de huisarts willen of durven. Voor het ontwikkelen van deze website hebben we advies ingewonnen van huisartsen, consumenten, arts-microbiologen en de GGD. Samen met diverse professionals heeft Saltro de eerste stap gezet in het verbeteren van de soa zorg.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Unilabs / Unilabs Online? Neem dan gerust contactmet ons op. We hebben drie kundige arts-microbiologen in dienst die voor inhoudelijke vragen op werkdagen bereikbaar zijn.

Over Saltro

Unilabs Online is deels een initiatief van Saltro.

Saltro is een innovatief diagnostisch centrum voor en door huisartsen. Naast laboratoriumonderzoek voert Saltro functieonderzoeken uit zoals ECG’s, echo’s en longfunctiemetingen. Bovendien verzorgt Saltro de controles, dosering en begeleiding van trombosedienstpatiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. De strategie is gericht op innovatie en samenwerking met zowel de eerste als de tweede lijn. Saltro investeert in de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en innovaties die decentralisatie van het laboratorium mogelijk maken (POCT) ter ondersteuning van transmurale zorg. Daarnaast past Saltro e-Health oplossingen toe, waarbij het stimuleren en faciliteren van zelfmanagement en veilige kennisoverdracht centraal staan. Op deze wijze streeft Saltro ernaar de zorg voor de patiënt beter, goedkoper en toegankelijker te maken. Met 200 locaties en meer dan 600 medewerkers behoort Saltro tot de grootste diagnostische centra van Nederland.

De Unilabs Online soa-zelftest voldoet aan de criteria

SOA Aids Nederland waarschuwt voor zelftesten en heeft zes criteria opgesteld waaraan een soa-zelftest moet voldoen. De soa testen van Unilabs Online voldoen aan deze criteria.