Actievoorwaarden Social Media acties Unilabs Online

Deelname actie
Deelname aan acties is kosteloos.

 1. Deelname vindt plaats wanneer je op Unilabs Online social media hebt gereageerd door het bericht te liken en ons account te volgen.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 2. Medewerkers van Unilabs Online zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 3. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post
 4. Unilabs Online is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.

 1. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Unilabs Online nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 2. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar
De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

 1. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld. Ook zullen de winnaars middels een post op het social media kanaal bekend gemaakt worden.
 2. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 3. Unilabs Online is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 4. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 6. De prijs wordt uitgereikt door middel van een onbeperkt houdbare 100%-kortingscode, in te wisselen op de website van Unilabs Online.

3 december 2020