Privacyreglement Saltro

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

In de AVG staan de regels voor het verwerken van persoonsgegevens opgenomen. Stichting Saltro ('Saltro') acht het van groot belang dat (persoons)gegevens van betrokkenen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met het bepaalde in de AVG worden verwerkt. In dit kader is het navolgende privacyreglement opgesteld. Het privacyreglement van Saltro is eveneens van toepassing op al haar dochterondernemingen.

Klik hier voor het privacyreglement van Saltro.