Betrouwbaarheid van het Preventie pakket

Het Preventie pakket van Unilabs Online bestaat uit testen die informatie geven over het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en schade aan je nieren.

Totaal Cholesterol
Voor totaal cholesterol is de gewenste waarde lager dan 5,0 mmol/l. Als de waarde boven de 8 mmol/l komt is deze sterk verhoogd.

LDL-Cholesterol
LDL-cholesterol is het slechte cholesterol. Hoe lager dit is, hoe beter. De streefwaardes verschillen per persoon. Dit heeft te maken met je risico op hart- en vaatziekten. Een LDL-cholesterol onder de 3,0 mmol/l is over het algemeen goed.

HDL-Cholesterol
Het HDL-cholesterol is het goede cholesterol. Het helpt bij het opruimen van het cholesterol uit het bloed. Er is geen streefwaarde. Maar een waarde hoger dan 1,0 mmol/l bij mannen en hoger dan 1,2 mmol/l bij vrouwen geeft mogelijk een lager risico op hart- en vaatziekten.

Triglyceriden
Ook voor het triglyceridengehalte geldt geen streefwaarde. Een waarde lager dan 1,7 mmol/l wijst op een lager risico op hart- en vaatziekten.

Glucose
De nuchtere glucose waarde geeft aan of je risico loopt op het krijgen van diabetes of misschien al diabetes hebt. Bij een nuchtere waarde onder de 6,1 mmol/l heb je geen diabetes. Met een waarde tussen 6,1 en 6,9 zit je in de voorfase van diabetes. Een waarde boven de 6,9 mmol/l geeft aan dat je mogelijk diabetes hebt.

Nierfunctie
De geschatte nierfunctie wordt uitgedrukt in eGFR. Dit geeft aan met welke snelheid de nieren het bloed filteren op afvalstoffen. De nierfunctie wordt ingedeeld in verschillende stadia:

eGFR: meer dan 90 normale of hoge nierfunctie

eGFR: 60 - 89 mild afgenomen nierfunctie

eGFR: 45 - 59 mild tot matig afgenomen nierfunctie

eGFR: 30 - 44 matig tot ernstig afgenomen nierfunctie

eGFR: 15 -29 ernstig afgenomen nierfunctie

eGFR: minder dan 15 nierfalen